Hotel St Pol

***
A better “tommorow” needs a better “today

Milieubeheer

Door middel van een systeem voor milieubeheer kan elke onderneming die kiest voor duurzame ontwikkeling zijn impact op onze planeet reduceren.
Dat is de keuze die ook Hotel St Pol maakt, daarom hebben wij voor de Groene sleutel gekozen.

Doel

Groei is belangrijk voor Hotel St Pol, maar het hotel wil daarbij de toekomst van de volgende generaties niet uit het oog verliezen. Daarom ondersteunen we humanitaire en sociale acties en beschermen we het milieu. Ondertussen willen we ook zorg dragen voor onze klanten en waken over het welzijn van onze medewerkers. Hotel St Pol  investeert al ettelijke jaren in duurzame ontwikkeling, zodat we meerwaarde kunnen creëren met respect voor mens en natuur.

Milieubeleidsverklaring

Beste gast,

Voor St Pol betekent “duurzaamheid” een geïntegreerde aanpak met aandacht voor People, Planet en Profit. Deze drie elementen worden steeds afgetoetst bij het nemen van beleidsbeslissingen.

De zorg voor het milieu maakt in Hotel St Pol dan ook integraal deel uit van het duurzaam beleid en is verweven doorheen de hele bedrijfsvoering.

Het management en de medewerkers van Hotel St Pol nemen de taak op zich om de milieubelasting te beheersen en milieurisico’s te beperken. Medewerkers krijgen hiertoe richtlijnen en engageren zich om hun taken uit te voeren in overeenstemming met de vastgestelde procedures en het duurzaam beleid van de onderneming.

Hotel St Pol voldoet aan de Vlaamse milieuwetten en-voorschriften, maar wil ook een stap verder gaan. Ons bedrijf registreert water- en energieverbruik om op basis van deze gegevens zowel de infrastructuur als het beleid continu te verbeteren en zuiniger te maken. We zetten ons in om afval te minimaliseren en de impact op lucht, water en bodem als gevolg van onze bedrijfsvoering te beperken door middel van een effectief milieuzorgsysteem. Enkele voorbeelden:

– In het volledige hotel werd de oorspronkelijke verlichting vervangen door Led- verlichting

– In de kamers en het hotel wordt het afval gesorteerd.

– Een elektrische oplaadpunt voor fietsen staat ter beschikking op de parking,

– Op culinair vlak werken we met streekproducten en Fair-trade-producten

Om ons beleid consequent en overal in de organisatie toe te passen, heeft hotel St Pol besloten om de vereiste maatregelen in het kader van de Groene Sleutel in te voeren.

Hotel St Pol zal dit milieubeleid uitdragen aan haar medewerkers en bezoekers. We leiden onze medewerkers op om zorg te dragen voor het milieu. Maar ook om u meer informatie te verstrekken over ons beleid. Heeft u vragen of suggesties? Spreek gerust één van onze medewerkers aan!

Wij kijken er naar uit met u van gedachten te kunnen wisselen!

Robin Schluter & Ilse Denys

Om dit te kunnen verwezenlijken, richt Hotel  St Pol zich voornamelijk op:

• een bewust gebruik van energie en natuurlijke grondstoffen;

• een vermindering van de afvalberg en een beter sorteringsproces;

• een duurzame aankooppolitiek;

• het voorkomen van schade aan het milieu;

• aandacht voor de impact van zijn activiteiten op geluidsoverlast en de kwaliteit van lucht, water en bodem;

• het behoud en onderhoud van erfgoed;

• een constante verbetering van de communicatie naar publiek en overheden.

strategischethemas

Robin Schluter

Coördinator Green Key

Parkeerplan Knokke-Heist

Privé Parking hotel St Pol:
 € 12.50 / nacht verblijf.
1 nacht verblijf kan je 2 dagen parkeren.

Groene zone
Vanaf 11u tot 19u € 2,30/uur, of max. € 12,50 per dag.
Gratis buiten weekends en schoolvakantie!

Oranje zone:
Vanaf 11u tot 19u € 2,50/uur, Max 4 uur parkeren.

Te betalen alle dagen.

Rode zone :
Vanaf 11u tot 19u max. 1 uur parkeren € 2,50/uur, Tweede uur € 3,5 (max. 2 uur parkeren)
Te betalen alle dagen.

Parkeer je langer dan de toegelaten tijd? Dan betaal je het retributietarief van € 80 per dag.

Ondergrondse parking:
Dumortierlaan Onder het ijzerpark

Lippenslaan:
Onder het Verweeplein

Kustlaan:
Onder de minigolf

Contacteer ons

6 + 1 = ?

Hotel St. Pol

Bronlaan 23
8300 Knokke-Heist
Belgïe

Contact

Onze partners

LOGO KH PNGLogo Provincie